Online účetnictví na dálku, virtuální účetnictví

Účetnictví je možné vést také online nebo chcete-li na dálku.

Veškeré účetní doklady jednoduše zadáte přímo do účetního programu, externí účetní se kdykoliv přes Internet připojí a tato data může online ihned zkontrolovat, zpracovat a správně zaúčtovat. V případě nesrovnalostí Vás okamžitě upozorní a pomůže vyřešit jakýkoliv případný problém. Díky účetnictví na dálku tak ušetříte náklady spojené s předáváním a zadáváním dokladů účetní firmou.

Další nespornou výhodou je nepřetržitý přístup k účetním datům. Kdykoliv si můžete zjistit aktuální stav hospodaření Vaší firmy, stav neuhrazených faktur, závazků i pohledávek. Dále si můžete sami vystavit fakturu, příjmový nebo výdajový pokladní doklad a připravit jakýkoliv přehled či report.

Výhody online účetnictví na dálku

Naše společnost má s vedením účetnictví na dálku bohaté zkušenosti. Řada klientů, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, již také poznala jeho výhody a na online účetnictví postupně přechází.

Pokud tedy hledáte externí účetní služby, které budou fungovat efektivně, využijte moderní technologie a sjednejte si s námi online účetnictví na dálku, někdy nazývané také virtuální účetnictví.. Kontaktujte nás pro více informací a individuální nabídku!

Online účetnictví na dálku


Informace najdete také v publikovaném článku:
Online účetnictví na dálku, virtuální účetnictví zajistí Účetnictví Praha s.r.o.